Home / Kiến trúc (page 2)

Kiến trúc

Ngôi nhà Feldbalz

Ngôi nhà Feldbalz

Dự án này không chỉ đơn giản là một ngôi nhà mà là còn là một khối điêu khắc tìm kiếm sự tự do và tính tương tác xã hội. Khối điêu khắc này chứa trong nó đời sống gia đình nơi mà tất cả mọi người gặp gỡ và …

Read More »