Home / Thương hiệu - Quảng cáo / Vật liệu quảng cáo

Vật liệu quảng cáo

Bảng Hiệu Hiflex

Bảng hiệu hiflex

Bảng hiệu Hiflex Biển bạt hiflex, hay còn có những cách gọi khác như biển đơn, biển pano hoặc billboard (với những biển quảng cáo ngoài trời tấm lớn). Đó là một trong những loại biển quảng cáo quan trọng và phổ biến bậc nhất. Loại biển này vừa đáp ứng được những giá trị mỹ …

Read More »