Home / Kiến trúc / 100 mẫu giá sách

100 mẫu giá sách

100 mẫu giá sách 

Một chiếc giá sách không chỉ đơn thuần mang chức năng là nơi để đặt những cuốn sách mà còn là điểm nhấn cho cả căn phòng. Designs.vn xin giới thiệu đến các bạn những mẫu giá sách có thiết kế độc đáo nhưng vô cùng tiện dụng mà chúng tôi sưu tầm được để các bạn có thể lựa chọn cho mình mẫu giá sách phù hợp nhất.

 

Anita BOOK shelf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

bookcase, bookcases, bookcase design, bookcase designs, modern bookcase, modern bookcases, modern bookcase design, modern bookcase designs, contemporary bookcase, contemporary bookcases, contemporary bookcase design, contemporary bookcase designs, cool bookcase, cool bookcases, cool bookcase design, cool bookcase designs, bookshelf, bookshelves, bookshelf design, bookshelf designs,

 

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

alt

 

alt

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

brilliant bookshelves, brilliant bookshelf, brilliant bookcases, brilliant bookcase, bookshelves, bookshelf, bookcases, bookcase, book cases, book case, book shelves, book shelf, brilliant book shelves, brilliant book shelf, brilliant book cases, brilliant book case, creative bookshelves, creative bookshelf, creative bookcases, creative bookcase, creative book shelves, creative book shelf, creative book cases, creative book case, modern bookshelves, modern bookshelf, modern bookcases, modern bookcase, modern book shelves, modern book shelf, modern book cases, modern book case, shelving, creative shelving, upcycled bookcase, upcycled bookcases, upcycled, bokshelf, upcycled bookshelves, upcycled shelves, upcycled shelving

 

 

bookshelves, bookshelf, book shelf, book shelves, shelves, shelving, bookshelving, book shelving, book shelving system, book shelf system, bookshelf system, bookshelves system, modern bookshelves, modern book shelves, modern bookshelf, modern book shelf, reading wall, book storage, book storage system, book storage system, home library, home library system, cool bookshelves, cool book shelves, cool bookshelf, cool book shelf, READ bookshelves, letter shelves, letter bookshelves, letter book shelf, letter bookshelf, alphabet bookshelves, alphabet bookshelf, alphabet book shelves, alphabet book shelf, nordiska kompaniet

 

bookshelves, bookshelf, book shelf, book shelves, shelves, shelving, bookshelving, book shelving, book shelving system, book shelf system, bookshelf system, bookshelves system, modern bookshelves, modern book shelves, modern bookshelf, modern book shelf, reading wall, book storage, book storage system, book storage system, home library, home library system, cool bookshelves, cool book shelves, cool bookshelf, cool book shelf, 45 degree shelves, 45 degree angle shelves, angled shelves, angled shelf, angled bookshelf, angled bookcase, angled bookshelves, angled shelving, angled book cube, quad bookshelves, GNR8

 

bookshelves, bookshelf, book shelf, book shelves, shelves, shelving, bookshelving, book shelving, book shelving system, book shelf system, bookshelf system, bookshelves system, modern bookshelves, modern book shelves, modern bookshelf, modern book shelf, reading wall, book storage, book storage system, book storage system, home library, home library system, cool bookshelves, cool book shelves, cool bookshelf, cool book shelf, target bookshelf, target book shelf, books to read shelf, will be read shelf, has been/will be read bookshelf, awesome bookshelves, books to read shelf, mebrure oral

 

bookshelves, bookshelf, book shelf, book shelves, shelves, shelving, bookshelving, book shelving, book shelving system, book shelf system, bookshelf system, bookshelves system, modern bookshelves, modern book shelves, modern bookshelf, modern book shelf, reading wall, book storage, book storage system, book storage system, home library, home library system, cool bookshelves, cool book shelves, cool bookshelf, cool book shelf, sideways bookshelves, interesting bookshelves, sideways book display, media shelves, media shelf, media shelving, media rack, book rack, bookrack, paperback wall system, book wall system, book wall, studio parade

 

bookshelves, bookshelf, book shelf, book shelves, shelves, shelving, bookshelving, book shelving, book shelving system, book shelf system, bookshelf system, bookshelves system, modern bookshelves, modern book shelves, modern bookshelf, modern book shelf, reading wall, book storage, book storage system, book storage system, home library, home library system, cool bookshelves, cool book shelves, cool bookshelf, cool book shelf, round bookcase, round bookshelves, round book shelves, round bookshelf, round book shelf, round sofa bookcase, red bookshelves, red shelves, red bookshelf, red book shelf, red book shelves, book wheel, book circle, circular book shelf, circular bookshelves, behance,

 

modern bookshelf, modern shelf, modern bookshelves, bookshelf, shelf, bookshelves, bookshelf concept, bookshelf concepts, modern bookshelf concept, modern bookshelf concepts, creative bookshelf, creative bookshelves, artistic bookshelf, artistic bookshelves, modern shelving, creative shelving, artistic shelving, modern bookcase, modern bookcases, creative bookcase, creative bookcases, bookcase, bookcase concept, bookcase concepts, neverending bookshelf, never-ending bookshelf, never ending bookshelf, neverending bookshelves, never-ending bookshelves, never ending bookshelves, never-ending bookcase, neverending bookcase, never ending bookcase, luca nichetto

 

modern bookshelf, modern shelf, modern bookshelves, bookshelf, shelf, bookshelves, bookshelf concept, bookshelf concepts, modern bookshelf concept, modern bookshelf concepts, creative bookshelf, creative bookshelves, artistic bookshelf, artistic bookshelves, modern shelving, creative shelving, artistic shelving, modern bookcase, modern bookcases, creative bookcase, creative bookcases, bookcase, bookcase concept, bookcase concepts, malus communis shelf, tree shelf, tree bookshelf, tree bookshelves, tree bookcase, tree bookcases, tree shelves, tree shelving

 

modern bookshelf, modern shelf, modern bookshelves, bookshelf, shelf, bookshelves, bookshelf concept, bookshelf concepts, modern bookshelf concept, modern bookshelf concepts, creative bookshelf, creative bookshelves, artistic bookshelf, artistic bookshelves, modern shelving, creative shelving, artistic shelving, modern bookcase, modern bookcases, creative bookcase, creative bookcases, bookcase, bookcase concept, bookcase concepts, maria yasko, wall-climbing bookshelves, wall-climbing bookshelf, wall-climbing bookcase, wall-climbing shelves, yasko shelves

 

modern bookshelf, modern shelf, modern bookshelves, bookshelf, shelf, bookshelves, bookshelf concept, bookshelf concepts, modern bookshelf concept, modern bookshelf concepts, creative bookshelf, creative bookshelves, artistic bookshelf, artistic bookshelves, modern shelving, creative shelving, artistic shelving, modern bookcase, modern bookcases, creative bookcase, creative bookcases, bookcase, bookcase concept, bookcase concepts, extending bookcase, extending bookcases, extending bookshelf, extending bookshelves, expanding bookcase, expanding bookcases, expanding bookshelf, expanding bookshelves, REK, REK bookcase, REK extending bookcase, REK expanding bookcase

 

modern bookshelf, modern shelf, modern bookshelves, bookshelf, shelf, bookshelves, bookshelf concept, bookshelf concepts, modern bookshelf concept, modern bookshelf concepts, creative bookshelf, creative bookshelves, artistic bookshelf, artistic bookshelves, modern shelving, creative shelving, artistic shelving, modern bookcase, modern bookcases, creative bookcase, creative bookcases, bookcase, bookcase concept, bookcase concepts, under-stair shelves, under-stair shelving, under-stair bookshelf, under-stair bookshelves, under-stair bookcase, under-stair bookcases, stair shelves, staircase bookshelf, staircase shelving, stair shelving, levitate architects, custom shelving, custom bookshelves, custom bookshelf, custom bookcase, custom stair shelves

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 PJ tổng hợp theo Designs.vn

About admin

Check Also

Plassen

3XN – Điểm nhấn qua tỉ lệ “trong và đục” của trung tâm văn hóa Plassen

“Trung tâm văn hóa Plassen” tại Na-Uy là dự án mới nhất được thiết kế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *