Home / Tag Archives: design rules

Tag Archives: design rules

20 Quy tắc thiết kế không nên phá vỡ

Quy tắc khi thiết kế

Cũng giống như với bất cứ nghề nghiệp nào, thiết kế cũng đi kèm với một số quy tắc. Đôi khi một số thiết kế phá cách không theo quy tắc nào được cho là mới mẻ, nhưng điều quang trọng là ít nhất bạn phải nhận thức được các …

Read More »