Home / Tag Archives: logo thu nhỏ

Tag Archives: logo thu nhỏ

Lời khuyên cho việc điều chỉnh Logo thu nhỏ

Điều chỉnh logo thu nhỏ

Từ những gì tôi thấy, các biểu tượng Logo thường khó đáp ứng được một số không gian nhỏ trong thiết kế web hoặc những ấn phẩm nhỏ khác. Trong hầu hết các ví dụ bên dưới, các Logo chỉ thu nhỏ đến 1 mức nhất định. Nếu một Logo …

Read More »