Home / Thiết kế sáng tạo / 28 Thiết kế Ambient Ads sáng tạo

28 Thiết kế Ambient Ads sáng tạo

Quảng cáo ở môi trường xung quanh – Ambient Ads được đặt ra như một thuật ngữ vào đầu những năm 90 khi khách hàng bắt đầu yêu cầu các công ty quảng cáo làm “điều gì đó một chút khác biệt” cho họ.

 

Vì lý do đó, thay vì in thông thường ngoài trời, biển quảng cáo và quảng cáo truyền hình, họ bắt đầu đặt quảng cáo trên những gì có vẻ bất thường hoặc những nơi khác lạ.

Vì vậy, khi bạn đang suy nghĩ về những gì để làm với quảng cáo của bạn, hãy nghĩ về một địa điểm khác thường mà nó có thể được thiết kế hoặc một cách khác thường mà bạn có thể đặt nó, để tạo ra bất ngờ cho người xem.

WWF – Save Paper – Save the Planet

alt

Wonderbra: Boobs! I broke the glass

alt

Lay’s – Our Potatoes Are Grown Closer Than You May Think

alt

toysdirect.com: Batteries

alt

Rimmel Quick Dry Nail Polish

alt

Pepperidge Farm Soft Bread

alt

MTV Switch – Global Warming. What’s All The Fuss About?

alt

Monster.com Foosball – Stuck In The Wrong Job?

alt

Aseema Charitable Trust: Education for Street Children

alt

Milky Way: Seatbelt

alt

KitKat – Bench

alt

doydoy – Germany’s Biggest Kebab

alt

Frontline – Get Them Off Your Dog

alt

Fitness First (International chain of health clubs)

alt

What Goes Around – Comes Around

alt

Colgate – Don’t Forget

alt

Your pin money. His life fountain!

alt

Gorge Grown Farmers Market

alt

The Economist – How Long Can You Stay On?

alt

BIC – Huge Razor

alt

Bergmann & Sohn Funeral services

alt

Science World – A Beaver Can Cut Down 200 Trees a Year

alt

Tyskie – Beer Mugs Stickers

alt

Tramontina Precision Knives – Ultrathin slices

alt

Tibits – Very Very Fresh Vegetarian Food

alt

Swiss Skydive – Elevator

alt

Je*s Jeans – No Need to Bend Anymore

alt

Police- Slower is Better

alt


MP_ILD Theo boredpanda


About admin

Check Also

Nghệ thuật sáng tạo từ dây thừng

  Tại Brazil đã tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật của đôi nghệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *