Home / Thiết kế sáng tạo / Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Phân tích lịch sử và các yếu tố chính của tên và biểu tượng của thành phố Liverpool là những gì mà Reynolds and Reyner agency đã tiến hành thực hiện khi nhận re-branding quán rượu Liverpool English. Họ đã thực sự kết nối giữa thương hiệu và truyền thống Anh. Đặc biệt là những nét đặc trưng của một thành phố nổi tiếng – Liverpool.

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

Cảm hứng thiết kế: Bộ nhận diện thương hiệu Liverpool English Pub

(Sưu tầm)

 

 

About admin

Check Also

Nghệ thuật sáng tạo từ dây thừng

  Tại Brazil đã tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật của đôi nghệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *