Home / Thiết kế sáng tạo / Chụp ảnh / Những Tấm Ảnh Macro Quá Tuyệt

Những Tấm Ảnh Macro Quá Tuyệt

Những Tấm Ảnh Macro Quá Tuyệt

Chụp ảnh Macro đòi hỏi những nhiếp ảnh gia phải rất kiên nhẫn, bên cạnh những ống kinh chuyên biệt để thực hiện việc này. Chú ý tới DOF (độ sâu của ảnh) và yếu tố phóng đại của đối tượng là những gì cần thiết.

Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá


Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

Khám Phá

 

MP_ILD theo idesign

About admin

Check Also

Nghệ thuật sáng tạo từ dây thừng

  Tại Brazil đã tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật của đôi nghệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *