Light box signs

 

Light  box signs (Bảng hiệu hộp đèn)

Signs light box is always the best solution for business, individual, because the rapid test design, low price, good lighting accessories neon lights inside is lower values ​​instead. After an ad campaign signs light boxes can be reused again and the lights inside the frame, just replace the images and external content Hiflex. As a large enterprise, small and the demand for promotion and brand polish is inevitable, the form of radio advertising, newspaper at a high cost but highly effective because the information and images only transient.

Bảng hiệu hộp đèn luôn là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, cá thể, do thiết kế thi công nhanh, giá thành rẻ, đẹp, phụ kiện chiếu sáng bên trong là đèn neon giá trị thấp dể thay thế. Sau một chiến dịch quảng cáo Bảng hiệu hộp đèncó thể tái sử dụng lại khung và đèn bên trong, chỉ thay thế hình ảnh và nội dung bạt hiflex bên ngoài. Là 1 doanh nghiệp lớn , vừa và nhỏ thì nhu cầu về khuyếch trương và đánh bóng thương hiệu là điều tất yếu , các hình thức quảng cáo đài , báo với chi phí cao nhưng không có tác dụng cao vì thông tin và hình ảnh chỉ thoáng qua.

alt

TTherefore, advertising light box signs are considered the best solutionhe structure of a standard light box signs: Signs iron frame 3cm square light box, 2.5mm thick. Signs Border Braces aluminum box. Good kind of thick Hiflex 12:32 – 0.36mm, printed by dedicated high-resolution 720dpi – 1800dpi. Fastening diver. Lighting options Philip, Dien Quang.Mica light box signs are not preferred due to high cost, easily destroyed by the impact, advantages color stability ball.

 

Chính vì vậy quảng cáo bằng Bảng hiệu hộp đèn được coi là giải pháp tối ưu.

Cấu trúc của một Bảng hiệu hộp đèn tiêu chuẩn: Khung sắt Bảng hiệu hộp đèn vuông 3cm, dầy 2.5mm. Nẹp viềnBảng hiệu hộp đèn bằng nhôm. Bạt hiflex loại tốt dầy 0.32 – 0.36mm, in bằng máy chuyên dụng độ phân giải cao 720dpi – 1800dpi. Bắn vít diver. Đèn chiếu sáng tùy chọn Philip, Điện Quang.

alt

Signs designed light box is very important stage, Hiflex own large area requires the original image with high resolution, force our own design experience, creativity and talent, in collaboration with modern technical high fastness, image fidelity, the ability to print on any size and area requirements of customers. A work light box signs at your fingertips.

Thiết kế Bảng hiệu hộp đèn là công đoạn rất quan trọng, riêng hiflex diện tích lớn đòi hỏi hình ảnh gốc có độ phân giải cao, chúng tôi sở hữu lực lượng thiết kế kinh nghiệm, sáng tạo và tài năng, phối hợp với in kỹ thuật cao hiện đại bền mầu, hình ảnh trung thực, khả năng in trên mọi khổ và diện tích yêu cầu của khách hàng. Một tác phẩm Bảng hiệu hộp đèn trong tầm tay bạn.

alt

About admin

Check Also

Bộ nhận diện thương hiệu Pistinega

Bộ nhận diện thương hiệu | Pistinèga

Công ty thiết kế Maurizio Pagnozzi, có trụ sở tại London đã thiết kế dự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *