Home / Tag Archives: khoảnh khắc vàng

Tag Archives: khoảnh khắc vàng

Những khoảnh khắc vàng trong nhiếp ảnh

Những khoảnh khắc vàng trong nhiếp ảnh

Bạn có thể là một tay máy cừ nhất, nhưng đối với nhiếp ảnh thì một trong những yếu tố để có một tấm ảnh tuyệt vời là  – Đúng lúc – Đúng chỗ. Điều này không phụ thuộc vào việc bạn đang cầm một chiếc DSRL hay máy ảnh …

Read More »