Home / Chia sẻ / free Photoshop / 19 mẫu Mockup và Templates miễn phí tuyệt vời

19 mẫu Mockup và Templates miễn phí tuyệt vời

Sau khi một tài liệu, thiết kế sản phẩm, tờ rơi hoặc bất kỳ sản phẩm thiết kế nào đó được thực hiện, tất cả bạn cần là để trình bày nó một cách đẹp mắt. “Đẹp” là yếu tố quan trọng của việc trình bày sản phẩm. Hôm nay ilovedesign chia sẻ với bạn 19 mẫu Mockups và Templates tuyệt vời hoàn toàn miễn phí. Nó giúp khách hàng có thể hình dung được sản phẩm thực của họ cũng như làm tăng giá trị mẫu thiết kế.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những mockups và các mẫu templates miễn phí này. Lấy chúng cho các dự án hiện tại hoặc sắp tới của bạn. Nó chắc chắn sẽ cung cấp một “diện mạo” đẹp cho sản phẩm thiết kế của bạn.

 

1. Street Moppet Free PSD MockUp

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

2. 3D Logo MockUp PSD


mockup miễn phí


download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

3. Free Corporate Identity PSD Mockup

 

MOCKUP MIEN PHI

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

4. Free Editorial Layouts InDesign Template

 

MOCKUP MIỄN PHÍ

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 


5. Free Branding Stationary Mock-up Set


MOCKUP MIỄN PHÍ

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

6. Free Photorealistic Stationery Branding PSD Mockups

 

MOCKUP MIỄN PHÍ

 

MOCKUP MIỄN PHÍ

 

MOCKUP MIỄN PHÍ

 

MOCKUP MIỄN PHÍ

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

7.  Summer Free UI Kit psd


UI Kit psd

 

UI Kit

 

UI Kit

 

UI Kit

 

UI Kit

 

UI Kit

 

UI Kit

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

8. Free Newspaper Advert Mockup PSD


mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

9. Free eCommerce Theme PSD for Clothing Store

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

10. Free T-Shirt mockup PSD


mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

11. 3D Logo Mock ups Free PSD Files


mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

12. Best Free PSD Mockups 2014 Collection


mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

13. Free Poster Mockup PSD File

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014 

 

 

14. Free iPhone mockup psd


mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

15. Free mobile App Perspective Mockup PSD

 

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

18. Free PSD Resume Template


mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

18. Modern Corporate Business Card Design template & Mockup


mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

 

19. Free Vector Infographics Elements


mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

mockup miễn phí

 

download buttons 20 Awesome Free Premium Mockups & Design Templates of August 2014

 

Sưu tầm từ internet.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *