Home / Thiết kế sáng tạo / Illustrations / Ý tưởng quảng cáo độc đáo

Ý tưởng quảng cáo độc đáo

Trong ngành quảng cáo, chúng ta thường nghe nói ý tưởng giữ vai trò quan trọng: ”Hãy cho tôi một ý tưởng, tôi sẽ tạo ra một quảng cáo thành công”. Nhưng ý tưởng từ đâu ra? Đôi khi các nhà quảng cáo phát minh ra ý tưởng mới, có lúc họ dùng lại ý tưởng cũ nhưng có “chỉnh lý”.


ARIEL: SHARK


ariel: shark


CANIPEC: BROOM


CANIPEC: BROOM


PIZZA HUT, CHICKEN FESTIVAL: BULL


PIZZA HUT, CHICKEN FESTIVAL: BULL


ITATIAIA KITCHEN FURNITURE: TRY


ITATIAIA KITCHEN FURNITURE: TRY

 

MORTON: DOG


MORTON: DOG


FORD: THE DRAGON GREPPY


FORD: THE DRAGON GREPPY


SPCA MALAYSIA: CAT


SPCA MALAYSIA: CAT


SAVE THE PLANET: GLASS


SAVE THE PLANET: GLASS


KASSEL RESIDENCES: KANGAROO


KASSEL RESIDENCES: KANGAROO


JK TYRE: CAULIFLOWERS


JK TYRE: CAULIFLOWERS


LUCAS SAVELLI: BABY STYLE, PSY


LUCAS SAVELLI: BABY STYLE, PSY


MARLUVAS SAFETY BOOTS: INTERSECTION


MARLUVAS SAFETY BOOTS: INTERSECTION


MAX SHOES: STUNNING COLLECTION


MAX SHOES: STUNNING COLLECTION

 

MINI: CAT


MINI: CAT

 

GARMIN: PREGNANT


GARMIN: PREGNANT

 

PROCOPIO FERREIRA THEATRE: 3D HAMLET


PROCOPIO FERREIRA THEATRE: 3D HAMLET

 

Q-ALL CLOTHES ODOR KILLER SPRAY: CONCERT


Q-ALL CLOTHES ODOR KILLER SPRAY: CONCERT

 

ANTOSHKA CHILDREN’S SUPERMARKET: SNOW


ANTOSHKA CHILDREN'S SUPERMARKET: SNOW

 

THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION: DEAD HELMET


THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION: DEAD HELMET

 

VITORIA MOTORS-MERCEDES-BENZ: TOMATO


VITORIA MOTORS-MERCEDES-BENZ: TOMATO

 

BBC TOPGEAR MAGAZINE: ROAD SAFETY –  CRASH


BBC TOPGEAR MAGAZINE: ROAD SAFETY - CRASH

 

BRAZIL YOUNG LIONS: MANBRAZIL YOUNG LIONS: MAN
About admin

Check Also

Nghệ thuật sáng tạo từ dây thừng

  Tại Brazil đã tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật của đôi nghệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *