Home / Thiết kế Website / Hiện thực thiết kế / 21 Ví dụ đẹp của Cách sử dụng màu trong thiết kế web

21 Ví dụ đẹp của Cách sử dụng màu trong thiết kế web

21 Ví dụ đẹp của Cách sử dụng màu trong thiết kế web

Hôm nay, để giữ cho bạn cảm hứng về các tùy chọn màu sắc và kết hợp chúng tôi quyết định thu thập các ví dụ của các trang web đẹp đầy màu sắc. Hiển thị ở đây mà bạn không cần một cầu vồng hay siêu màu sắc tươi sáng để thêm một liên lạc tốt đẹp đầy màu sắc để trang của bạn. Từ tiêu đề đầy màu sắc đến hình ảnh, kết cấu và kiểu chữ, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều các phương pháp tiếp cận khác nhau để sử dụng màu sắc trong thiết kế web.

BigNoise

Website

Mint Museum

Website

Fudge House

Website

 

Artist of the Year

Website

Carnation Group

Website

Viens-la

Website

Disqus

Website

Impero

Website

 

Modo Luce

Website

With Art Philadelphia

Website

 

Anne Braithwaite – Mediation Chambers

Website

 

Matteo Zanga

Website

 

yoke

Website

 

Crowd Track Gent

Website

 

Aude Degrassat

Website

 

Everything you need to know about Design

Website

 

50 Problems in 50 Days

Website

 

design-addicted.de

Website

 

OrangeSprocket

Website

 

Tag Creative

Website

 

Skillshare

Website

MP_ILD theo webdesignledger
About admin

Check Also

HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai

[Infographic] HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai

Năm 2006, W3C (World Wide Web Consortium) hợp tác cùng WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) để xây …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *