Home / Tag Archives: thiết kế hóa đơn

Tag Archives: thiết kế hóa đơn

Thiết kế Hóa đơn – VAT

Thiết kế Hóa đơn - VAT

I.  Hóa đơn là gi? Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Ngoài ra còn có các loại hoá đơn khác, như: vé, …

Read More »