Home / Thiết kế Website / 15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

Các bạn tìm được cảm hứng sáng tạo cho những thiết kế web của mình chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy xem qua 15 ví dụ sử dụng hình lục giác dưới đây nhé.

Frido

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Webey

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

Alguna

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

Andrei Gorokhov

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Julien Renvoye

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Incub

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

qdq

 

Apicula

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Optimacad

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Johan Glans

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Passeig de Gracia

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Multiview

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Shape The Day

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Chien Jaune Studio

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web 

Nerisson

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

(sưu tầm)

About admin

Check Also

HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai

[Infographic] HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai

Năm 2006, W3C (World Wide Web Consortium) hợp tác cùng WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) để xây …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *