CASA BOSQUES sô-cô-la

CASA BOSQUES sô-cô-la

Casa Bosques, một sáng kiến của Studio Savvy, là một nền tảng sáng tạo phát triển các sản phẩm có tính chất lâu dài và bền vững bằng cách cộng tác với các chuyên gia trong các ngành khác nhau, những người chia sẻ cùng một triết lý này. hướng dẫn khái niệm đằng sau Bosques Casa là mang đến cho mỗi dự án với công suất tối đa của nó và biểu hiện. Đây là lý do tại sao Mỗi dự án CBB cẩn thận được sản xuất bằng cách sử dụng các vật liệu chất lượng cao nguyên cộng tác được chu đáo lựa chọn. Casa Bosques cho các chuyên gia có đam mê đặc sản của họ, và cũng cảm thấy được thúc đẩy bởi việc tìm kiếm là sự hoàn hảo. Casa Bosques phát triển linh hoạt, dự án theo mùa bổ sung một cách đặc biệt sống và suy nghĩ.Casa Bosques Sô cô la là dự án đầu tiên của chúng tôi trong công ty đó, một sự hợp tác với sôcôla chủ Jorge Llanderal Mười hai khác nhau phiên bản sẽ được sản xuất, một trong mỗi mùa. Đi qua đường xích đạo và tốt nhất nơi nơi ca cao được tìm thấy, và kết hợp nó với các loại gia vị khác nhau, mỗi sô-cô-la sẽ được mời một chuyên gia khác nhau tham gia trong việc lựa chọn các thành phần phí bảo hiểm và sô-cô-la chất lượng tinh khiết trong ý thức.

thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi


thiet ke bao bi

MP_ILD theo behance

About admin

Check Also

Bộ nhận diện thương hiệu Pistinega

Bộ nhận diện thương hiệu | Pistinèga

Công ty thiết kế Maurizio Pagnozzi, có trụ sở tại London đã thiết kế dự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *