Home / Tag Archives: sản phẩm

Tag Archives: sản phẩm

Ép buộc nảy sinh sự sáng tạo

Não bộ

Chúng ta thường bị dẫn dắt bởi một ý nghĩ rằng: nếu có nhiều sự tự do hơn, chúng ta sẽ sáng tạo hơn rất nhiều. Không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào? Không bị hạn chế ngân sách! Không bị hạn chế về thời gian!!! Những điều …

Read More »