Home / Tag Archives: đồ họa

Tag Archives: đồ họa

Infographic là gì?

Infographic là gì?

Infographic là gì? Nếu bạn đã từng thấy qua từ Infographic trên các trang web, hay diễn đàn hoặc bất kỳ nơi đâu thì bạn có biết nó là gì chưa? Infographic hay Information graphic là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin, dữ liệu …

Read More »