Home / Thương hiệu - Quảng cáo / Hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu | Mother

Hệ thống nhận diện thương hiệu Mother

“Chúng tôi đã được yêu cầu để tạo ra tên và hệ thống nhận diện thương hiệu cho một công ty nước ép trái cây mới từ Barcelona. Loại hình đầu tiên ở thành phố. Chúng tôi đã lấy tên cho thương hiệu này là “Mother” vì chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu và sự chăm sóc đằng sau những chai nước ép từ trái cây tươi và rau. Hệ thống thiết kế sử dụng hai phần: một là thương hiệu, một là …

Read More »