Home / Thiết kế sáng tạo / Khám phá / 26 font chữ miễn phí đẹp và khác biệt

26 font chữ miễn phí đẹp và khác biệt

Thiết kế đòi hỏi sự thay đổi liên tục. Tuy nhiên, Typograhpy lại là một khía cạnh dường như chống lại sự tiến triển. Khi nói đến Typography thì người ta luôn nhắc tới những tiêu chuẩn truyền thống được tạo dựng trong nhiều năm.

 

 

Tất nhiên có lý do – Đảm bảo các chữ, câu được đọc dễ dàng. Nhưng để phong phú hơn, chúng ta cần sự sáng tạo. 26 phông chữ dưới đây đã cách điệu rất đẹp và sáng tạo dù phá bỏ những yếu tố truyền thống.

 

 

Kain Block

 

 

 


 

 

Sans Serious

 

 

 


 

 

Sylar Stencil

 

 

 

 

 

Playtime

 

 

 

Metal

 

 

 

 

Quadranta

 

 

 

 

Gordala

 

 

 

 

Slukoni

 

 

 

 

Nano

 

 


 

 

Ultras

 

 

 

 

Rounded

 

 

 

 

Mod Gothic

 

 

 

 

Paranoid

 

 

 

 

FILE

 

 

 

 

Cube 02

 

 

 

 

LOT

 

 

 

 

Days

 

 

 

 

VAL

 

 

 

 

Tozuna

 

 

 

 

Slimbo

 

 

 

 

Betlog Square

 

 

 

 

Amputa Bangiz

 

 

 

 

Etcetera

 

 

 

 

KnucklePuck

 

 

 

 

Tribbon

 

 

 

 

Clutchee

 

 

About admin

Check Also

Nghệ thuật sáng tạo từ dây thừng

  Tại Brazil đã tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật của đôi nghệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *