Home / Thương hiệu - Quảng cáo / Tham khảo thương hiệu / 2 Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Đẳng Cấp

2 Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Đẳng Cấp

2 Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Đẳng Cấp

Một thiết kế bản sắc nhận diện cho nhãn hiệu thời trang nam cao cấp mới của Trung Quốc “M-IDEA Forever”, dựa trên một khái niệm mạnh mẽ, thể hiện hai đặc điểm cơ bản của thương hiệu, Avant Garde (tiên phong) và Công nghệ.

Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu


Thương hiệu

MP_ILD theo idesign


About admin

Check Also

Xây Dựng Thương Hiệu Trẻ Trung, Năng Động: Xu Hướng Marketing 2024

Xây Dựng Thương Hiệu Trẻ Trung, Năng Động: Xu Hướng Marketing 2024 1. Tận dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *