Home / Dịch vụ / Thiết kế Hóa đơn – VAT

Thiết kế Hóa đơn – VAT

I.  Hóa đơn là gi?

Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Ngoài ra còn có các loại hoá đơn khác, như: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định của pháp luật

II. Các nội dung trong hoá đơn cần phải có

1. Tên hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số hoá đơn, tên liên hoá đơn. Đối với hoá đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hoá đơn;

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

4. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hoá đơn giá trị gia tăng;

5. Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

6. Hoá đơn được thể hiện bằng chữ Việt. Hoá đơn xuất khẩu hoặc các loại hoá đơn cần kèm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng chữ Việt và có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ chữ Việt. 

– Một số loại hóa đơn được Bộ Tài chính quy định cụ thể như vé, thẻ, các chứng từ có tên gọi khác không cần thiết phải có đủ những nội dung quy định như trên.

Thiết kế Hóa đơn - VAT

III. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức thiết kế và nhận in hoá đơn

1. Điều kiện:

Tổ chức nhận thiết kế, in hoá đơn phải là doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động ngành in.

2. Trách nhiệm:

a. In hoá đơn theo đúng hợp đồng đã ký; không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hoá đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

b. Quản lý, bảo quản và xử lý khuôn in, phôi in, hoá đơn đã in và các hoá đơn in hỏng theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật;

c. Thanh lý hợp đồng in với tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn và tiến hành xử lý khuôn in, phế phẩm theo quy định của Bộ Tài chính;

d. Định kỳ 6 tháng, báo cáo việc nhận in hoá đơn gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

IV. Dịch vụ của Việt Art

– Thiết kế -> Mẫu thiết kế
– Đăng ký/In test/Kiểm tra mẫu -> Dịch vụ
– In hóa đơn -> Mẫu hợp đồng/ Mẫu thanh lý
– Thông báo phát hành -> Mẫu thông báo phát hành

Thiết kế và in ấn nhiều loại sản phẩm đa dạng:

– Hoá đơn giá trị gia tăng.
– Hoá đơn bán hàng. 
– Các loại hoá đơn khác, gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác.

Thiết kế Hóa đơn - VAT

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và có được mẫu hóa đơn đẹp nhất.

About admin

Check Also

Thiết kế Pano,pa nô, billboard

Thiết kế Pano,pa nô, billboard

Định nghĩa Dịch vụ thiết kế thi công biển quảng cáo cỡ lớn (Pano, pa nô, billboard) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *